4 รูปแบบของการจัดเลี้ยงที่ควรรู้

การจัดงานประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานบวช งานแต่งงาน งานวันเกิด งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ หรืองานอื่นๆ นั้นส่วนมากจะมีการจัดเลี้ยงอาหารให้กับผู้ที่มาร่วมงานได้ด้วย ซึ่งรูปแบบของการจัดเลี้ยงที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยนั้นจะมีอยู่ 4 รูปแบบ โดยทางเจ้าภาพสามารถเลือกรูปแบบการจัดเลี้ยงได้ตามความเหมาะสมของงาน สำหรับบทความนี้จะมาแนะนำถึงรายละเอียดของการจัดเลี้ยงทั้ง 4 รูปแบบ เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ 1. การจัดเลี้ยงแบบอาหารชุด (Bangquet) สำหรับการจัดเลี้ยงแบบอาหารชุดนั้นเป็นการจัดเลี้ยงที่ค่อนข้างจะเป็นทางการ เหมาะสำหรับการเลี้ยงในพิธีการต่างๆ ที่มีแขก VIP เพราะการจัดเลี้ยงในลักษณะนี้จะมีความเป็นทางการสูง นิยมจัดเลี้ยงสำหรับอาหารกลางวัน หรืออาหารเย็น โดยจุดเด่นของการจัดเลี้ยงแบบอาหารชุดคือความเป็นทางการที่มีขั้นตอนต่างๆ อย่างชัดเจน จัดโต๊ะอาหารในรูปแบบสากลนิยม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดเวลา อาหารที่นิยมใช้สำหรับการจัดเลี้ยงแบบอาหารชุดนั้นไม่มีข้อบังคับตายตัวว่าต้องเป็นอาหารตะวันตก เจ้าภาพอาจจะเลือกอาหารไทยที่มาเสิร์ฟก็ได้ การจัดเลี้ยงแบบอาหารชุดนั้นจะเป็นการเสิร์ฟอาหารแต่ละชนิดอย่างมีขั้นตอน โดยเสิร์ฟทีละจานเป็นรายบุคคล โดยจะมีพนักงานบริการครบเท่ากับจำนวนผู้ที่ร่วมโต๊ะอาหาร โดยอาหารประเภทแรกที่นำมาเสิร์ฟคืออาหารเรียกน้ำย่อย หรืออาหารทานเล่น ได้แก่สลัด หรือซุป เมื่อผู้ร่วมโต๊ะส่วนมากทานอาหารประเภทแรกเสร็จก็จะเสิร์ฟอาหารประเภทที่ 2 คืออาหารจานหลักซึ่งเป็นอาหารประเภทเนื้อสัตว์ประเภทต่างๆ เพื่อสร้างความอิ่มให้กับผู้ร่วมโต๊ะอาหาร อาหารประเภทต่อไปคือของหวาน หรือผลไม้ และจะจบชุดอาหารด้วยการเสิร์ฟเครื่องดื่มจำพวกชา หรือกาแฟ โดยอาหารแต่ละประเภทนั้นจะนิยมเสิร์ฟ 2 จาน เป็นอาหาร 2 ชนิด ส่วนเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นั้นเจ้าภาพสามารถเลือกได้ว่าจะบริการก่อนมื้ออาหาร / …