ใครชอบปลูกต้นไม้เองมาทางนี้ได้เลย สำหรับคนที่อยู่บ้านแล้วชอบปลูกต้นไม้เป็นงานอดิเรก ดินที่ซื้อมาใช้ปลูกต้นไม้นั้นส่วนใหญ่ก็เป็นดินธรรมดานี่แหละ แต่ว่าต้นไม้แต่ละประเภทนั้นก็ต้องการดินและสารอาหารที่แตกต่างกันไปเพื่อใช้ในการเจริญเติบโต

เพื่อบำรุงใบ บำรุงผล บำรุงดอก ดังนั้นจึงควรเตรียมดินปลูกต้นไม้เอาไว้ให้ถูกกับต้นไม้ที่จะนำมาปลูกกันดีกว่า ต้นไม้จะได้สวยงาม ปลูกแล้วได้ดั่งใจทำให้หายเหนื่อยด้วย

1. ดินสำหรับต้นไม้ในกระถาง

ควรจะเป็นดินที่มีความละเอียด มีการระบายน้ำที่ดี สามารถถ่ายเทอากาศได้ จะทำให้พืชเจริญเติบโตดี ถ้าดินระบายน้ำไม่ดีมีน้ำขังก็จะทำให้รากกักเก็บความชื้นไว้มากเกินไปและทำให้รากเน่าได้ส่วนผสมของดินปลูกต้นไม้ในกระถาง
– ดินร่วน 1 ส่วน
– ทราย 1 ส่วน
– ปุ๋ยคอก หรือ ปุ๋ยหมัก 1 ส่วน
– ขุยมะพร้าว หรือ ขี้เถ้าแกลบ 1 ส่วน
– นำมาผสมให้เข้ากัน จะเพิ่มใบไม้ เปลือกถั่วด้วยก็ได้นะ

2. ดินสำหรับปลูกไม้ประดับ

ควรจะเป็นดินที่โปร่ง มีการระบายน้ำที่ดี มีสารอาหารเยอะ เพื่อให้ดอกใบให้สีสันสวยส่วนผสมของดินที่ปลูกไม้ประดับ
– ให้ใช้ดินใบจามจุรีหรือขุยไผ่ 1 ส่วน
– ปุ๋ยคอก 1 ส่วน
– กาบมะพร้าวละเอียด 1 ส่วน
ผสมดินให้เข้ากันแล้วนำไปปลูกดอกไม้หรือไม้ประดับได้เลยโดยที่ไม่ต้องทำการหมักดินก่อน

3. ดินสำหรับปลูกผัก

เป็นดินที่มีการผสมส่วนต่างๆ และทำการหมักเอาไว้ก่อนที่จะนำไปใช้งานส่วนผสมของดินที่ปลูกผัก
– ใช้ดินร่วน 3 ส่วน
– ทรายหยาบ 1 ส่วน
– แกลบดิบ 1 ส่วน
ให้คลุมหน้าดินด้วยถุงหรือกระสอบเอาไว้ 1 สัปดาห์ เป็นการหมักดินจากนั้นจึงค่อยนำไปปลูกผัก ผักจะให้ใบที่มีสีเขียวเข้มแตกยอดอ่อน ดูน่ารับประทานเลยล่ะ

4. ดินสำหรับพืชที่ปลูกในร่ม

ควรเป็นดินที่มีความโปร่ง ละเอียด ระบายน้ำได้ดีไม่ขัง และชื้นเกินไป เพราะในบ้านในอาคารนั้นมีความชื้นมากกว่าข้างนอกบ้านอยู่แล้ว
ส่วนผสมของดินที่ปลูกในร่ม
– ใช้ดินร่วน
– ปุ๋ยหมัก
– ทรายหยาบ
– ผสมในอัตราส่วนที่เท่าๆ กัน
– จะใส่เศษใบไม้แห้ง หรือแกลบเพิ่มลงไปนิดหน่อยก็ได้

หลังจากใช้ปลูกต้นไม้ไปแล้ว ใช้ปุ๋ยคอกละลายน้ำรดต้นไม้เพิ่มเดือนละ 1-2 ครั้ง เพื่อเป็นการเพิ่มสารอาหารให้กับต้นไม้ด้วย เพราะสารอาหารในดินจะน้อยลงหรือหมดไปได้ ต้องมีการเติมบ้าง

5. ดินสำหรับพืชทนแดด

ส่วนผสมของดินที่ปลูกกับพืชกลางแจ้ง ให้นำใบไม้ที่มีสารอาหารต่างๆ ใบกระถิน ใบแค ใบต้นก้ามปู ใบขี้เหล็กมากองรวมกัน รดน้ำให้ชุ่ม รอให้ใบไม้เปื่อยยุ่ย นำมาผสมดินไปปลูกต้นไม้ได้เลย

นี่คือสูตรดินปลูกต้นไม้ฉบับโฮมเมดที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง และตรงความต้องการของต้นไม้แต่ละชนิดมากกว่าการใช้ดินทั่วไปอย่างแน่นอน ดินดีย่อมทำให้พืชงอกงามดี แถมสูกตรนี้ประหยัดเงินซื้อดินปลูก วัตถุดิบก็หาง่ายอีกด้วย

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *